Budowa mostu Wawer-Wilanów

Budowa mostu Wawer-Wilanów

Dziś (25 maja br.) Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID) dla budowy mostu przez Wisłę w ciągu S2 Puławska- Lubelska.

W ciągu najbliższych tygodni Wykonawca, zgodnie z warunkami kontraktu, przedstawi harmonogram robót oraz rozpocznie roboty zaczynając od prac przygotowawczych, takich jak wycinka drzew, wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych.

 

Zakres prac w ramach uzyskanej decyzji przewiduje:

– budowę mostu (dwa niezależne obiekty pod każdą z jezdni) oraz  dwie pochylnie zapewniające komunikację pomiędzy ścieżką rowerową zlokalizowaną na Wale Zawadowskim a ścieżką rowerową na moście

Długość mostu  wynosi 1505,5 m  a szerokość 42,6 m. Zaprojektowany most jest konstrukcją płaską bez elementów liniowych.

Most przez Wisłę stanowić będzie jednocześnie dolne przejścia dla dużych zwierząt.

 

– budowę/przebudowę infrastruktury podziemnej (np. energetyka, kanalizacja)

– budowę urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Dla pozostałych odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy, Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania zmierzające do wydania decyzji ZRID.

 

O inwestycji:

Zadanie zostało podzielone na 3 odcinki realizacyjne:

·  odcinek A, długości ok. 4,6 km od w. Puławska do w. Przyczółkowa z budową tunelu pod  Ursynowem

·  odcinek B, długości ok. 6,45 km od w. Przyczółkowa do w. Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę

·  odcinek C, długości ok. 7,45 km od w. Wał Miedzeszyński do w. Lubelska z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym.

 

Kontrakty zostały zawarte w grudniu 2015r. a ich zakończenie przewidziane zostało w sierpniu 2020r.

 

W ramach realizacji POW na odcinku pomiędzy w. Puławska a w. Lubelska przewidziana jest m.in. budowa:

– drogi ekspresowej długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu

– tunelu pod Ursynowem

– mostu przez Wisłę

– estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym

– 5 węzłów: „Ursynów Zach.”, „Ursynów Wschód”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano rezerwę pod dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”

– urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.